Uudet sijoittajat varmistaisivat Retretin avaamisen

Ulkopuolinen rahoitus takaisi näyttelytoiminnan käynnistämisen ja saneerausten loppuun viemisen. Tämän vuoden näyttelyn avaaminen kuitenkin tulee siirtymään.

Saimaan Taideluola Retretin Jäätikön arvoitus -näyttelyä ei päästä avaamaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesäkuun 1. päivänä, mutta avaaminen kesän vilkkaimman sesongin aikaan on vielä mahdollista, mikäli saneeraukseen ja avaamiseen tarvittava rahoitus saadaan ratkaistua lähiaikoina. Kevättalvella aktiivisesti käynnistynyt sijoittajahaku jatkuu edelleen. Lisäksi on jatkettu erilaisten ns. siltarahoitusten selvityksiä, mitkä voisivat mahdollistaa näyttelyn avaamisen kesällä.

-Nyt on tultu kuitenkin siihen pisteeseen, ettei aikataulujen puolesta ehditä enää millään alkuperäisen aikataulun mukaiseen avaamiseen heti kesäkuun alussa. Täten on selvää, että avaaminen tulee minimissään siirtymään myöhemmälle kesään. Mikäli rahoitusratkaisun kanssa venyy pidemmälle kevääseen, on mahdollista sekin, että näyttelytoiminta käynnistyy vasta kun koko luolaston remontti on aikanaan saatu valmiiksi, kertoo Retretin toiminnanjohtaja Jussi Silvennoinen.

-Omistuspohjaa halutaan laajentaa ja löytää sellainen alueellinen, sekä sisällöllistä osaamista edustava konsepti, joka takaa elinvoimaisen kehittämisen tulevina vuosina kertoo Retretin pääomistaja, Tuunaansaaren Luola Oy:n Sinikka Mäkelä.

Retretin näyttely- ja ulkoalueiden osalta työt ovat jo kohtuullisen pitkällä, samoin Jäätikön arvoitus -näyttelyn sisältö ehdittiin saamaan jo lähes valmiiksi. Näyttelyalueet kattavat noin puolet 6 000 m2 suuruisesta luolastosta. Luolan ravintola-alue ja tapahtuma-areenana toimiva Kalliosali ovat töiden osalta enemmän kesken. Jos loppuremontin rahoitus järjestyy kevään aikana, koko luolasto voitaisiin avata mahdollisesti loppuvuodesta 2022, kuitenkin todennäköisemmin vuoden 2023 puolella.

-Noin 1,5 miljoonan pääomalla saataisiin näyttelyalueilla toiminta käynnistymään työt jatkumaan. Kaikkiaan haemme Retrettiin 5-6 miljoonan sijoitusta, mikä mahdollistaisi peruskorjauksen loppuun viennin. Retretin ja koko alueen kannalta olisi ihanteellista, että mukaan saataisiin esim.vahvoja matkailu- ja/tai kulttuurialan toimijoita, Mäkelä kertoo.

Retretin kehittämiseen liittyy myös merkittävä kaavauudistus. Toteutuessaan se mahdollistaisi uusien galleria-, majoitus- ja koulutustilojen rakentamisen Punkaharjun Tuunaansaareen: mm. korkeatasoisen hotellin rakentamisen Puruveden järvimaisemien äärelle. Kaavaluonnos on määrä jättää Savonlinnan kaupungin käsittelyyn viimeistään kesällä.

-Sijoittajille luolasto on kiinnostava kohde myös tämän uudisrakentamisen näkökulmasta. Lähtemällä nyt mukaan, pääsee myös kiinni tähän tulevaisuuden kasvuskenaarioon, Mäkelä toteaa.

Retretin saneeraustyöt jouduttiin keskeyttämään noin kuukausi sitten. Taustalla on edesmenneen suurisijoittaja Kai Mäkelän perinnönjaon pitkittyminen. Kuolinpesän varoja ei voida käyttää Retretin korjaukseen ennen perinnönjaon valmistumista.

Lisätietoja:
Sinikka Mäkelä / 040 531 4561 / sinikka.makelasaimaantaideluolaretretti.fi