Retretin omistajapohjasta tarve löytää ratkaisu maaliskuun aikana, muutoin edessä yrityssaneeraus tai konkurssi

Tuunaansaaren Luola Oy:n (jäljempänä Retretin) koko osakekannan myynnistä on käyty intensiivisiä neuvotteluja 09/2022 alkaen. Näissä neuvotteluissa on Retretille haettu uutta omistuspohjaa, joka turvaa Retretin toiminnan myös tulevaisuudessa.

Retretin kiinteistöön on toteutettu vuosien 2018 – 2022 aikana erittäin mittava investointiohjelma, kokonaisuudessaan lähes 14.000.000 euroa.
Punkaharjun kansallismaisemissa sijaitsevalla Retretillä on pitkäaikainen ja merkittävä asema yhtenä Suomen keskeisimpänä matkailu- ja taidekeskuskohteena.

Jotta Retretin toiminta voidaan turvata myös jatkossa, tulee Suomen kiinteistö-, tiede-, taide-, kulttuuri-, matkailu- ja muut investointisektorit saada puhaltamaan yhteen hiileen Retretin pelastustalkoissa.
➢ Retretti ei hae tukimuotoista rahoitusta, vaan sijoittajakonsortiota muodostamaan Retretille uuden omistuspohjan, jossa olisi edustettuna useampi verkostoitunut sijoittajataho.
➢ Retretin omistuspohjan ja jatkuvuuden varmistaminen on elintärkeää koko Punkaharjun, Savonlinnan ja Itä-Suomen yritysekosysteemille.

Johtuen erinäisistä juridisista ja taloudellisista määräajoista tulee ratkaisu uudesta omistuspohjasta löytää 30.03.2023 mennessä. Mikäli ratkaisua ei syntyisi määräaikaan mennessä, joutuisi Tuunaansaaren Luola Oy hakeutumaan yrityssaneeraukseen tai omaehtoiseen konkurssimenettelyyn, jolloin Retretin toimintaa ei voitaisi avata kesäkauden 2023 aikana.
Käynnissä olevien neuvotteluiden aikana vastaamme kysymyksiin ainoastaan sähköpostitse.

Helsinki 22.02.2023
Tuunaansaaren Luola Oy:n puolesta
Sinikka Mäkelä
hallituksen puheenjohtaja